משרד עורכי דין פרידנברג ושות'

               ייעוץ מיידי

               ע"י עו"ד

               050-9000778

צוואות וירושות  

 

מישהו נפטר? צריכים להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה? נמצאים בסכסוכי ירושה? רוצים להגיש התנגדות לצוואה? רוצים לכתוב צוואה? אולי צוואה הדדית? אני אייצג אותך ואלווה אותך בכל הליכי ירושות וצוואות, 050-9000778עו"ד פרידנברג עזריאל

 

כתיבת צוואה

עריכת צוואה / כתיבת צוואה

חוק הירושה מעניק לכל אדם את האפשרות לכתוב צוואה בכל שלב בחייו, ולקבוע כיצד יחולק רכושו (עיזבונו) לאחר מותו. כתיבת צוואה  ובשפה המשפטית עריכת צוואה, תאפשר לך מעבר לקביעת אופן חלוקת עיזבונך ליקירך, לאמר את דבריך.

 

קיימות ארבע צורות שעל פיהן ניתן לכתוב צוואה:

צוואה בפני עדים – זוהי הצוואה הנפוצה ביותר, הנערכת בדרך כלל ע"י עורך דין.

חתימת המצווה על גבי הצוואה נעשית בפני שני עדים המאשרים בחתימתם שהמצווה חתם בפניהם על גבי הצוואה, מרצונו החופשי ללא כל כפיה ו/או אונס ו/או לחץ.

 

מומלץ שעריכת הצוואה תיערך ע"י עורך דין מומחה בתחום הירושות והצוואות, בכדי שתעמוד בדרישות החוק ותפחית את האפשרות לבטלה. עורך הדין עזריאל פרידנברג מתמחה במיוחד בעריכת צוואות באופן בו צוואתך תכלול את כלל האפשרויות הקיימות לחלוקת רכושך, ותמנע מחד קיום צוואתך ומאידך תצריך פניה לחוק הירושה לצורך חלוקת יתרת עיזבונך.

 

צוואה בכתב יד – זוהי צוואה הנכתבת כל כולה בכתב ידו של המצווה (לא מודפסת), ונושאת תאריך וחתימת ידו של המצווה.

 

זוהי למעשה אחת הדרכים הקלות לכתוב צוואה. האדם עורך את צוואתו, בינו לבין עצמו, ללא מעורבות עדים, עורך דין, נוטריון או שופט.

 

כתיבת צוואה באופן זה הינה הליך פשוט, אך קל יחסית למתנגדים לצוואה לטעון לפסלותה.

צוואה בעל פה (צוואה שכיב מרע) – זוהי צוואה שאדם מצווה בעל פה בפני שני עדים ששומעים את לשונו, רק כאשר רואה את עצמו בפני המוות. שני העדים מעלים על הכתב את דברי המצווה ("זיכרון דברים"), חותמים ועליהם להפקיד את זיכרון הדברים אצל הרשם לענייני ירושה, סמוך ככל הניתן למועד הצוואה. צוואה זו בטלה לאחר חודש ימים מחלוף הנסיבות שהצדיקו את המצווה לראות עצמו בפני המוות במידה והוא עודנו בחיים.

 

צוואה בפני רשות – זוהי צוואה הנערכת בפני שופט או נוטריון או הרשם לענייני ירושה, כאשר המצווה אומר בעל פה את צוואתו, וזו נכתבת בפרוטוקול ומאושרת.

לתאום פגישת יעוץ עם עו"ד מומחה במיוחד בצוואות וירושות ללא התחייבות בירושלים או במרכז בנושא כתיבת צוואה –  050-9000778

 

צו קיום צוואה – הדרך לקבלת הירושה

מתן צו קיום צוואה ליורשים על-פי צוואה מאפשר להם לפעול על-פי הצוואה ולחלק את העיזבון (כלל הרכוש של המוריש) בהתאם לנאמר בצוואה.

 

כאשר מוריש הותיר אחריו צוואה, אין משמעות הדבר שהיורשים זוכים בעיזבון באופן מידי ויכולים הם לחלק את העיזבון על פי הצוואה, אלא עליהם לקבל צו משפטי המכריז על תוקפה של הצוואה.

 

הליך קבלת צו קיום צוואה מתבצע אצל הרשם לענייני ירושה או אצל בית הדין הרבני, בהתאם לבחירת היורשים את הערכאה בפניה יגישו את בקשתם לקבלת הצו.

לקבלת חוות דעת מעורך דין דיני משפחה בירושלים או במרכז בנושא צו קיום צוואה ללא התחייבות – 050-9000778

 

לצורך קבלת צו קיום צוואה יש לערוך בקשה למתן צו קיום צוואה. בבקשה זו על היורש המבקש לצרף ולפרט את הפרטים הבאים :

• זהות המוריש ותעודת פטירה מקורית או נאמנה למקור.

• צוואה מקורית. במקרה ולא נמצאה צוואה מקורית יש להגיש, בצירוף לבקשה למתן צו קיום הצוואה, גם בקשה לאישור העתק הצוואה, ובה הנימוקים מדוע לא הוגש המקור.

• זהות היורשים.

• אישור על מתן הודעה ליורשים האחרים, כי ידוע להם אודות הגשת הבקשה.

• תצהיר המאמת את אמיתות העובדות בבקשה.

 

בקשת צו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה באותו המחוז שבו היה מקום מושבו של המוריש במותו.

תהליך טיפול בצו קיום צוואה מתחיל ראשית כל בבדיקה האם הבקשה ערוכה על-פי החוק והתקנות וצורפו לה כל מסמכי היסוד.

באם השלב הראשון תקין עוברים לשלבים הבאים:

• הזנת פרטי הבקשה למחשב ומתן מספר תיק לבקשה.

• העברת העתק מהבקשה לב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, לצורך בדיקה משפטית וקבלת עמדתו לבקשה.

• פרסום בעיתון יומי בדבר הבקשה שהוגשה תוך מתן זכות לכל מי שמתנגד לבקשה להגיש התנגדות בתוך 14 יום מתאריך הפרסום.

 

באם ב"כ היועץ המשפטי לממשלה החליט להתערב בתהליך אישור הבקשה, כלומר מבקש שיתקיים דיון בבית המשפט בטרם מתן הצו, או באם הוגשה התנגדות לצוואה – מועבר הטיפול בבקשה לבית המשפט לענייני משפחה, בכתליו יתנהל הליך משפטי בדבר תוקפה של הצוואה, ובסוף יוכרע האם בית המשפט ינפיק את הצו או לא.

 

באם ב"כ היועץ המשפטי החליט לא להתערב בהליכים, כלומר אישר שרשם הירושה ינפיק צו קיום צוואה, עוברת הבקשה בחזרה לרשם הירושה להנפקת הצו.

התנגדות לצוואה מוגשת לאחר הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה

 

לאחר הגשת בקשה לצו קיום צוואה בפני הרשם לענייני ירושה, מפרסם הרשם בעיתון יומי את דבר הגשת הבקשה.

 

החל ממועד פרסום הבקשה לצו קיום צוואה הרי שכל המעוניין להגיש התנגדות לצוואה מוזמן לעשות זאת בתוך 14 יום ממועד הפרסום (בפועל, קיימת גמישות לעניין מועד הגשת ההתנגדות, כל עוד לא ניתן הצו).

 

הליך הגשת התנגדות לצוואה

על המתנגד למתן צו קיום צוואה להגיש בקשה ערוכה, במסגרתה מפרט את כלל טענותיו אשר יש בבסיסן, לטענתו, בכדי לפסול את הצוואה ולהביא לבטלותה.

 

 את בקשת ההתנגדות לצוואה על המתנגד להגיש לרשם הירושה, אשר עם קבלתה מעבירה לבית המשפט לענייני משפחה לצורך ניהול הליך משפטי בעניינה.

 

 הליך התנגדות לצוואה הינו מורכב, וזאת לאור העובדה כי, ככלל, נטל ההוכחה כי הצוואה פסולה הינו על כתפי המתנגד. לכן נדרשת בחינה מדוקדקת של הצוואה ותכנון אסטרטגי נכון אשר יסייעו בהגדלת הסיכויים לפסילתה של הצוואה, או לחילופין – להתגוננות בפני פסילתה.

 

 עו"ד עזריאל פרידנברג מתמחה במיוחד בצוואות ובירושות, ויצג במספר תיקים לא מבוטל מתנגדים וזוכים, שזכו לביטול הצוואה או השארתה על כנה, בהתאמה, תודות לבחינה מדוקדקת ומקצועית של  הצוואה, והנחייה נכונה של הלקוח לאיסוף ראיותיו.

לקבלת חוות דעת מקצועית בירושלים או במרכז ללא התחייבות חייגו: 050-9000778

 

 מהן העילות לביטול צוואה?

 העילות לביטול צוואה, אשר באפשרות המתנגד לקיום הצוואה לטעון, מנויות בחוק הירושה. להלן העילות העיקריות:

 

פגם טכני  בצוואה- חתימת המצווה

 העדר חתימת המצווה על גבי הצוואה הינו פגם טכני, שלמעשה אינו שולל את רצון המנוח וכוונתו, אך יחד עם זאת עלול להביא לבטלות הצוואה ולחלוקת עיזבון המצווה בניגוד לרצונו.

 

אם כך, האם מנוח שערך צוואה בכתב יד מבלי שחתם עליה, עלולה צוואתו להיפסל ?

עד לתיקון החוק בשנת 2004 העדר חתימת המצווה על גבי הצוואה היה מוביל לפסלות הצוואה. כיום, לאחר תיקון החוק, לבית המשפט ניתן שיקול דעת רחב, ובמקרים בהם משתכנע שצוואת המנוח משקפת את רצונו, רשאי לפסוק כי יש לקיים את הצוואה למרות הפגם של העדר חתימה.

 

עניין זה נידון בבית המשפט המחוזי, ובחודש נובמבר 2013 ניתן פסק דין שקבע שצוואה בכתב יד של מנוח בעל בעיה נפשית – תקפה, למרות שחסרה בצוואה חתימה, וזאת לאחר שהתרשם מראיות שהונחו בפניו כי הוראות הצוואה משקפות את רצון המנוח.

 

 כלומר, מלאכת איסוף הראיות ובחינת טיבם הינה מלאכה חשובה ומשמעותית מאוד להצלחה בהתנגדות לצוואה ולהובלה לביטולה. 

 

פגמים מהותיים

אונס, איום, תרמית

 אחד הפרמטרים החשובים לקיום רצון המצווה הינו כי המצווה ערך את הצוואה מתוך רצון חופשי, ללא לחץ או כפיה של אנשים הסובבים לו. על כן, החוק קובע כי בהיווכח שהמצווה ערך את צוואתו ונתן הוראות בצוואתו לחלוקת עיזבונו כשהוא נתון  ללחץ, לכפיה וכו' – תבוטל הצוואה.

 

השפעה בלתי הוגנת

נושא ההשפעה בלתי הוגנת עולה בדרך כלל כאשר המצווה שינה את צוואתו או הוריש את מלוא עיזבונו לאחד מיורשיו החוקיים, בעוד ואת האחרים נידה.

החוק מאפשר לבטל צוואה בעילה של "השפעה בלתי הוגנת", אך אינו מפרט בדיוק מה המשמעות של "השפעה בלתי הוגנת", ולכן הפסיקה קבעה מספר מבחנים  מצטברים, אשר לאחר בחינתם נקבע האם אכן המצווה כתב את צוואתו כשהיה נתון להשפעה בלתי הוגנת.

 

המבחנים הינם :

"מבחן העצמאות" – בחינת עצמאותו של המצווה בתקופה עריכת הצוואה.

"מבחן הסיוע" – בחינת תלותו של המצווה לקיום צרכיו.

"מבחן הקשר בין בני אדם אחרים" – בחינת חיי החברה של המצווה לבחינת תלות המצווה.

"מבחן נסיבות עריכת הצוואה" – בחינת העובדות האופפות את עריכת הצוואה.

 לסיכום, ניתן לאמר שהליך התנגדות לצוואה אינו פשוט ומצריך מלאכת איסוף ראיות מדויקת ובחינת סיכוי ההצלחה לפסילת הצוואה עוד בטרם ניגשים להליך משפטי ומתנגדים לצוואה.

לתאום פגישת ייעוץ, ללא התחייבות, בנושא התנגדות לצוואה, 050-9000778

 

ירושה ללא צוואה

בהעדר צוואה הרי שחלוקת עזבונו של אדם מתבצעת על פי דין, בהתאם לחוק הירושה. חוק הירושה קובע את אופן חלוקת עזבונו של אדם, במעגלים. במעגל הראשון, יורשים את המנוח קרובי משפחה מדרגה ראשונה: בן זוג, ילדי המוריש, צאצאי ילדי המוריש (נכדים); במעגל השני, יורשים את המנוח קרובי משפחה מדרגה שנייה: הורי המוריש, צאצאי הורי המוריש (אחים); במעגל השלישי, יורשים את המנוח קרובי משפחה מדרגה שלישית: הוריו של הורי המוריש (סבתא, סבא), צאצאי הוריו של הורי המוריש (דודים).

לקבלת חוות דעת מקצועית מעורך דין בנושא ירושה על פי דין בירושלים או במרכז ללא התחייבות: 050-9000778

 

חלוקת העיזבון בין היורשים בהעדר צוואה – ירושה על פי דין:

באם המוריש הניח אחריו בן זוג, יזכה בן הזוג במיטלטלין, ברכב ובמחצית שאר העיזבון. המחצית הנותרת תתחלק באופן הבא:

במעגל הראשון: מחצית שאר העיזבון תתחלק בין ילדי המוריש בחלקים שווים. היה ומי מיילדי המוריש אינו בחיים יזכו ילדיו, נכדי המוריש, בחלקו של הילד שאינו בחיים (אביהם).

במעגל השני (באם אין למוריש ילדים): יזכו הורי המוריש במחצית העיזבון.

במעגל השלישי: (כשהורי המוריש אינם בחיים) יזכה בן הזוג בדירת המוריש ו-2/3 מהעיזבון , ו-1/3 העיזבון הנותר יתחלק בין אחי המוריש או צאצאיהם (אחייני המוריש) או סבא וסבתא.

באם המנוח לא הותיר אחריו קרובים מלבד בן זוג, יזכה בן הזוג בכל העיזבון.

 

ירושה על פי דין, בשונה מהדין העברי, אינה מבדילה בין היורשים עפ"י מינם (בן/בת) ולכל יורש באשר הוא ישנה זכות לרשת על פי דין אלא אם כן נפסל מלרשת.

 

צו ירושה על פי דין: בכדי לזכות בעיזבונו של המנוח עפ"י דין, יש לפנות לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני, בבקשה למתן צו ירושה. צו ירושה הינו למעשה מסמך משפטי המכריע בסוגיית זכויות הירושה ויורשיו של המנוח.

לאחר מתן הצו יתחלק עיזבון המנוח בין היורשים –  בהתאם לצו.

לתאום פגישת יעוץ ללא התחייבות בנושא ירושה על פי דין בירושלים או במרכז - 0509000778

 אם מסיבה כלשהי תחליטו לוותר על כתיבת צוואה, דעו לכם כי מחצית מן הרכוש יינתן לבן / בת הזוג (אם הוא בחיים) והמחצית השנייה תישאר לילדיכם. במקרה שאין לכם בן זוג, סדר הקדימות היא כדלקמן : הילדים שלכם והצאצאים שלהם, ההורים שלכם והצאצאים שלהם, הורי ההורים שלכם והצאצאים שלהם.

 

יש לדעת שכל רכוש שהוא נייד (כלומר, איננו מקרקעין) של משק הבית המשותף – כמו מכונית למשל – יישאר בידי בן הזוג.

 

האפשרויות השונות לכתיבת צוואה,

ראשית כל, את הצוואה עצמה ניתן אמנם לכתוב בצורה הקלאסית בכתב יד בלבד ובתוספת תאריך, שם המצווה וחתימתו. עם זאת, צורת כתיבה זו אינה מומלצת מכיוון שאם לא תיבחן על ידי עורך דין, היא עשויה להיפסל (ועל כך בהמשך).

 צורה נוספת לכתיבת צוואה היא בפני שני עדים שאחד מהם הוא עורך דין. במקרה זה, הצוואה חייבת להיות חתומה בכתב ידו של המצווה ושל העדים באותו תאריך בו היא נכתבה. ניתן לכתוב את הצוואה עצמה גם בדפוס.

 

סוג נוסף של צוואה הוא צוואה בעל פה אשר נכתבת במקרים בהם המצווה נמצא על ערש דווי ואינו יכול לכתוב את הצוואה. במקרה זה, תפקידם של העדים הוא לכתוב את דברי המצווה כלשונם בתוספת התאריך והנסיבות שהובילו אל הצורך לרשום את הצוואה בדרך זו. על מנת שהצוואה תהיה תקפה, יש להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושות. חשוב לדעת שצוואה בעל פה בטלה לאחר חודש אם הנסיבות השתנו והמצווה אינו נמצא עוד על סף מוות.

 

אופן כתיבת הצוואה עצמהמלבד תאריך החתימה, הכותרת היחידה במסמך הינה "צוואה". לאחר מכן יש לכתוב את פרטי המצווה: שמו המלא ומספר תעודת הזהות שלו. לגבי פרטי היורשים, יש לציין את שמם וכתובתם, אך אין מניעה מלהוסיף פרטים מזהים נוספים.

 

אופן חלוקת הרכוש צריך להיכתב בלשון חיוב ולא שלילה, אך עדיין באופן חד משמעי ובלוגיקה ברורה. כמו כן, חשוב להקפיד על ציון כל הרכוש הנמצא ברשות המצווה (העיזבון) וכיצד לחלק אותו בין היורשים.

 

מקרים בהם עשויה להיפסל צוואה כאשר אחד מן הנהנים מן הצוואה נמצא לצד המצווה בעת כתיבת הצוואה.

כאשר סעיף מסוים נכתב באופן שלכאורה משתמע ממנו כי לא ניתן לבטל אותו בעתיד (החוק קובע כי תמיד ישנה אפשרות לשנות צוואות).

 

כשהמצווה איננו כשיר משפטית בזמן כתיבת הצוואה. אם המצווה הוא אדם חולה או מבוגר, רצוי לצרף גם חוות דעת רפואית על מנת למנוע סכסוכים משפטיים עקב טענה של אחד מן היורשים לגבי הכשירות המשפטית של המצווה.

 

תנאים לא סבירים: מרבית התנאים הלא סבירים הם תנאים אשר מצווים כי היורשים ינהגו באופן מסוים כמו שינוי אורח החיים שלהם לאורח חיים דתי או מעבר למגורים ביישוב מסוים. (לעומת זאת, מגבלות גיל או איסור על מכירת נכס למשך מספר שנים הן מותרות).

 

חשיבות כתיבת הצוואה בסיוע עורך דין כפי שניתן להיווכח, ישנם לא מעט מגבלות וסייגים על עריכת צוואה אותם מכתיב חוק הירושות. כתיבת צוואה בסיוע של עורך דין תבטיח כי הצוואה תקוים כלשונה ותמנע סכסוכים אפשריים בין היורשים ומלחמה מיותרת בין בנים לאותה משפחה.

 

כמו כן, בשל המורכבות היחסית של מכירה והורשה של מיטלטלין ושל שאלת הזכויות בנכסי נדל"ן, קיום צוואה שאיננה ערוכה בצורה מקצועית עלולה לארוך שנים ארוכות ולגרום לסחבת משפטית.

 

צוואה נוטריונית – כשלא רוצים להשאיר שום דבר ליד המקרהבנוסף לצוואה רגילה אשר נכתבת בנוכחות עורך דין, ישנו גם סוג נוסף של צוואה: צוואה בפני רשות. זוהי צוואה הנאמרת בעל פה בפני נציג הרשות השופטת או נכתבת ומוגשת לו. נציג רשות זה יכול להיות שופט, חבר בית דין דתי, רשם בבית המשפט או נוטריון. לצוואה מסוג זה יש תוקף משפטי מיידי מכיוון שהיא מוגשת לגורם רשמי של הרשות השופטת.

 

אם הצוואה נכתבת באמצעות נוטריון שהוא גם עורך דין, נוהגים לכנות אותה בשם צוואה נוטריונית. במקרה זה הנוטריון מקריא את הצוואה בפני המצווה המצהיר על כך שזוהי אכן צוואתו.

 

למרות שהליך כתיבת צוואה נוטריונית דומה למדי להליך כתיבה צוואה בפני עדים או צוואה בעל פה, הרי שיש פחות סייגים לכתיבת צוואה זו: אין חובת כתיבה בכתב יד, אין חובה לעדים נוספים ואין קושי בזיהוי חתימת המצווה מכיוון שהנוטריון הוא זה אשר חותם על הצוואה. מסיבה זו, לצוואה נוטריונית יש רמת אמינות גבוהה יותר מבחינת בתי המשפט וקשה יותר להתנגד לה.

 

 עם זאת, לצוואה נוטריונית יש סייג אחד עיקרי: אם המצווה אינו נמצא בקו הבריאות ומרותק למיטתו או נמצא בבית חולים, על הנוטריון לבקש ממנו להציג בפניו תעודה רפואית המעידה על מצבו זה. התעודה הרפואית תצורף אל עותק הצוואה אשר נשאר בידי הנוטריון.

 

לסיכום, בנוסף לקושי האמוציונאלי הכרוך בעריכת צוואה ובעיקר הרצון למנוע סכסוכים בתוך המשפחה, מדובר בהליך מורכב גם מבחינה משפטית. לכן רצוי ביותר להיעזר בעורך דין  עזריאל פרידנברג בעל התמחות בדיני צוואות וירושות אשר יבטיח כי הצוואה תקוים במלואה.

 

_______________________________________________________________________

לתאום פגישה בירושלים או באיזור המרכז:

טל-  02-5662662   050-9000778       

פקס:  02-5631631 

דוא"ל: azrielilaw@gmail.co

_______________________________________________________________________